Opłaty i ważne dokumenty

COROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2024

Opłaty nie uległy zmianie względem poprzedniego roku.
Składki 2024 zależne są od przynależności do sekcji strzeleckiej i/lub kolekcjonerskiej są następujące:

Dla osób należących do sekcji sportowej lub kolekcjonerskiej w wysokość: 
- składka podstawowa – 420 zł 
- składka ulgowa (renciści i emeryci) – 210 zł 
- składka uczniowska – 100 zł 

Dla osób należących do sekcji sportowej oraz kolekcjonerskiej w wysokości:
- składka podstawowa – 440 zł 
- składka ulgowa (renciści i emeryci) – 230 zł 
- składka uczniowska – 100 zł 

oraz:
- opłata za przedłużenie licencji PZSS – 50zł
- składka na Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego – 15zł 
- obowiązkowe ubezpieczenie NNW w wysokości – 25zł 

Zatem łączne opłaty (suma powyższych) na rok 2024 to:
Dla osób należących do sekcji sportowej lub kolekcjonerskiej:
Podstawowa = 510zł 
Ulgowa = 300zł 
Uczniowska = 125zł 

Dla osób należących do sekcji sportowej oraz kolekcjonerskiej w wysokości: 
Podstawowa = 530zł 
Ulgowa = 320zł 
Uczniowska = 125zł 

Inne opłaty: 
40zł - opłata startowa dla osób niezrzeszonych w Klubie za start w 1 konkurencji, w zawodach zgłoszonych do kalendarza WMZSS. 
20zł - opłata startowa dla Członków Klubu (czyli 50% opłaty) za start w 1 konkurencji, w zawodach zgłoszonych do kalendarza WMZSS 
W ramach rocznej składki członek Klubu ma prawo do 4 nieodpłatnych startów. 
Dodatkowe startowe (powyżej 4 startów) można wnieść jako składkę (rozszerzoną) w terminie opłacenia składki podstawowej lub w dniu zawodów. 

Udział w treningach strzeleckich: 
30zł - za zajęcie stanowiska na 30minut podczas treningu strzeleckiego przez osoby niezrzeszone w Klubie 
15zł - (czyli 50% opłaty) za zajęcie stanowiska na 30minut podczas treningu strzeleckiego przez członka Klubu 

Termin opłacenia składek upływa w dniu 29.02.2024r. 
Numer konta Klubu Kaliber (bez zmian): 55 2030 0045 1110 0000 0330 8270 

WAŻNE: Po wniesieniu opłat za rok 2024 prosimy o złożenie wniosku o przedłużenie licencji na rok 2024 na portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/
Stary cennik obowiązujący do dnia 15.05.2023 można pobrać tutaj:   Tabela1    Tabela2
WAŻNE DOKUMENTY

Statut Klubu

Statut Klubu Kaliber

Sprawozdanie

Sprawozdanie Klubu Kaliber za 2019r.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie

Ustawa

Nowa ustawa o sporcie

Ustawa

Nowa ustawa o broni i amunicji

Ograniczenia

Ograniczenia w broni sportowej

Regulamin

Nowy regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscyplin sportu, wchodzących w skład dziedziny strzelectwa sportowego

Regulamin

Regulamin PZSS przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim
Odpowiadamy na Wasze najczęstsze pytanie: 
Chcę postrzelać z różego rodzaju broni. Ile mnie to będzie kosztowało?  
Poniżej przykładowy kosztorys* strzelania dla osoby niezrzeszonej oraz nieuprawnionej do posiadania własnej broni:

Podstawowym kosztem jest wynajęcie stanowiska - 30 zł oraz niezbędny jest bezpośredni nadzór instuktora - 30 zł. Teraz przydałaby się jeszcze amunicja np. 30 szt. kal 5,6 mm - 35 zł (można strzelać z pistoletu, rewolweru bądź karabinu). 
Do tego można dobrać 10 szt. kal. 9mm - 35 zł (pistolet centralnego zapłonu), 7 szt. kal. 7,62 (AKMS), bądź 223 (AR) - 35 zł, 5 szt. kal. 12 mm - 30 zł (strzelba). 
Razem 195zł i strzelasz z każdego rodzaju broni. 
Widzimy się na strzelnicy!

* To jest kosztorys poglądowy. Aktualne ceny znajdziesz w tabeli wyżej. ARCHIWUM


ARCHIWUM - SKŁADKI 2023 - opłaty zależne są od przynależności do sekcji strzeleckiej i/lub kolekcjonerskiej

Dla osób należących do sekcji sportowej lub kolekcjonerskiej w wysokość: 
- składka podstawowa – 420 zł 
- składka ulgowa (renciści i emeryci) – 210 zł 
- składka uczniowska – 100 zł 

Dla osób należących do sekcji sportowej oraz kolekcjonerskiej w wysokości:
- składka podstawowa – 440 zł 
- składka ulgowa (renciści i emeryci) – 230 zł 
- składka uczniowska – 100 zł 

oraz:
- opłata za przedłużenie licencji PZSS – 50zł
- składka na Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego – 15zł 
- obowiązkowe ubezpieczenie NNW w wysokości – 25zł 

Zatem łączne opłaty (suma powyższych) na rok 2023 to:
Dla osób należących do sekcji sportowej lub kolekcjonerskiej:
Podstawowa = 510zł 
Ulgowa = 300zł 
Uczniowska = 125zł 

Dla osób należących do sekcji sportowej oraz kolekcjonerskiej w wysokości: 
Podstawowa = 530zł 
Ulgowa = 320zł 
Uczniowska = 125zł 

Inne opłaty: 
40zł - opłata startowa dla osób niezrzeszonych w Klubie za start w 1 konkurencji, w zawodach zgłoszonych do kalendarza WMZSS. 
20zł - opłata startowa dla Członków Klubu (czyli 50% opłaty) za start w 1 konkurencji, w zawodach zgłoszonych do kalendarza WMZSS 
W ramach rocznej składki członek Klubu ma prawo do 4 nieodpłatnych startów. 
Dodatkowe startowe (powyżej 4 startów) można wnieść jako składkę (rozszerzoną) w terminie opłacenia składki podstawowej lub w dniu zawodów. 

Udział w treningach strzeleckich: 
30zł - za zajęcie stanowiska na 30minut podczas treningu strzeleckiego przez osoby niezrzeszone w Klubie 
15zł - (czyli 50% opłaty) za zajęcie stanowiska na 30minut podczas treningu strzeleckiego przez członka Klubu 

Termin opłacenia składek upływa w dniu 28.02.2023r. 
Numer konta Klubu Kaliber (bez zmian): 55 2030 0045 1110 0000 0330 8270 

WAŻNE: Po wniesieniu opłat za rok 2023 prosimy o złożenie wniosku o przedłużenie licencji na rok 2023 na portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/

ARCHIWUM
Składki na 2022 rok:

  • Składka podstawowa = 400zł 
  • Składka ulgowa = 200zł (renciści i emeryci)
  • Składka uczniowska = 100zł 
  • Opłata za przedłużenie licencji PZSS = 50zł 
  • Składka na Warszawsko - Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego = 15zł 
  • Obowiązkowe ubezpieczenie NNW w wysokości = 25zł 

Zatem łączne opłaty (suma powyższych) na rok 2022 to: 
  • Podstawowa = 490zł 
  • Ulgowa = 290zł 
  • Uczniowska = 125zł

Inne opłaty: 
40zł - opłata startowa dla osób niezrzeszonych w Klubie za start w 1 konkurencji, w zawodach zgłoszonych do kalendarza WMZSS
20zł - opłata startowa dla członków Klubu (czyli 50% opłaty) za start w 1 konkurencji, w zawodach zgłoszonych do kalendarza WMZSS
Wramach rocznej składki członek Klubu ma prawo do 4 nieodpłatnych startów. 

Dodatkowe startowe (powyżej 4 startów) można wnieść jako składkę (rozszerzoną) w terminie opłacenia składki podstawowej lub w dniu zawodów: 
30zł - za zajęcie stanowiska na 30minut podczas treningu strzeleckiego przez osoby niezrzeszone w Klubie 
15zł - (czyli 50% opłaty) za zajęcie stanowiska na 30minut podczas treningu strzeleckiego przez członka Klubu 

Terminem opłacenia składek jest dzień 28.02.2022 
Numer konta Klubu Kaliber: 55 2030 0045 1110 0000 0330 8270 

WAŻNE: Po wniesieniu opłat za rok 2022 prosimy o złożenie wniosku o przedłużenie licencji na rok 2022 na portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/
Szukaj